Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/17, 83/2014- dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018), člana 68. Statuta opštine Bajina Bašta („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 2/2019), Odluke o budžetu opštine Bajina Bašta za 2019. godinu („Službeni list opštine Bajina Bašta“ 11/2018), člana 4. stav 2. Pravilnika za dodelu sredstava za pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini („Službeni list opštine Bajina Bašta“, broj 8/2019 i 10/2019),  Komisija za dodelu sredstava za mlade bračne parove u ruralnim područjima opštine Bajina Bašta na osnovu rešenja 01 broj: 06-41/19 od dana 13. septembra 2019. godine, dana 24.oktobra 2019. godine,  raspisuje

K o n k u r s

za dodelu sredstava za  pomoć mladim bračnim parovima za ekonomsko osnaživanje u ruralnim područjima  u opštini Bajina Bašta u 2019. godini

Cilj ovog Konkursa je demografska obnova ruralnih područja opštine Bajina Bašta, kroz  podsticanje ostanka mladih bračnih parova u ruralnim područjima.

Više o konkursu u dokumentima ispod…

Podelite ovu vest:
Veličina slova