На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07 и 83/2014-др. закон), начелница Општинске управе општине Бајина Башта

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И  У В И Д

у нацрт измена и допуна одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и  наредбе о припремама, начину формирања и ангажовањајединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта

I

            Јавни увид у Нацрт измена и допуна Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта, одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 15. јула 2016. године до 01. августа 2016. године.

Нацрт горе поменутих докумената биће изложен на јавни увид сваког радног дана у канцеларијама бр. 22 и 18. Одељења за послове урбанизма, грађевинарства, имовинско правне, испекцијске и комуналне делатности Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, радним данима, у времену од 10 до 15 часова.

Сва заинтересована физичка и правна лица своје примедбе и предлоге на нацрте могу доставити:

–  усмено, доласком у горе наведе канцеларије;

– у писаној форми Општинској управи општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28., са назнаком: “примедбе и предлози на Нацрт измена и допуна Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта”;

– у електронској форми на e-mail адресу: sobb@mts.rs;

– позивом на бројеве телефона: 031/862-366, локал 202 и 103; током трајања јавног увида.

II

            Јавна седница Комисије са јавном расправом, на којој ће бити разматране примедбе и предлози физичких и правних лица доспеле током јавног увида, биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 01.августа.2016. године, у сали Скупштине општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, са почетком у 11 часова.

Јавној седници и јавној расправи ће присуствовати представници обрађивача, Општинска управа општине Бајина Башта. Јавној седници и јавној расправи могу присуствовати физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе и предлоге током јавног увида. О свакој поднетој примедби  и предлогу обрађивач планског документа ће јавно изнети свој став.

III

            Након јавне седнице и јавне расправе, Комисија ће дати стручно мишљење о евентуалним изменама и допунама предложених нацрта.

Начелница Општинске управе

Јелена Филиповић

Поделите ову вест:

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Величина слова