MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19- dr. zakon), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kv Bajina Bašta – Obrenovac

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPNONSKOG DALEKOVODA 2H400kV BAJINA BAŠTA – OBRENOVAC NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kV Bajina Bašta – Obrenovac (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400kV Bajina Bašta – Obrenovac na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 15. JULA  2019. godine do 13. AVGUSTA 2019. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, gradske opštine Obrenovac, skupštine grada Valjeva i opština Bajina Bašta, Kosjerić, Lajkovac i Ub, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa  13. AVGUSTOM 2019. godine. Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu se dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u utorak, 23. jula 2019. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva 64, Valjevo.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 28. avgusta 2019. godine sa početkom u 11,00 časova  u zgradi Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva 64, Valjevo.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova