На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-11546/2018 од 30.новембра 2018. године и 51 бр.112-6426/2019 од 26.јуна 2019

Општинска управа општине Бајина Башта

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Орган у коме се попуњавају извршилачка радна места:

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28

Радна места која се попуњавају:

 

1.Радно место за послови локалног економског развоја и вођења јавних инвестиција, у звању саветник – 1 извршилац

  1. Радно место – Радно место заслужбеник за јавне набавке, у звању млађи саветник – 1 извршилац
  2. Радно местопорески инспектор канцеларијске и теренске контроле локалних јавних прихода за физичка лица у звању млађи саветник-1 извршилац

Више о конкурсу у документима испод…

Поделите ову вест:
Величина слова