Obaveštavamo vas da je 20. avgusta 2020. godine održana završna konferencija projekta „Javna svojina za razvoj javnog sektora“. U skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji, završna konferencija projekta je organizovana putem online platforme.

Otvarajući završnu konferenciju projekta, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, gospodin Ivan Bošnjak je istakao ulogu ovogMinistarstva u realizaciji projekata posvećenih podršci lokalnim samoupravama u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom koji su usmereni na podizanje tehničkih i finansijskih kapaciteta lokalnih samouprava kao i tržišnoj konkurentnosti. Državni sekretar je naglasio značaj donatorske podrške Evropske unije u ovim procesima kao i značajnu ulogu Stalne konferencije gradova i opština kao implementacionog partnera. Takođe, državni sekretar je istakao da je, realizacijom projekta, stvorena konkretna osnova za čiju se nadogradnju može konkurisati kod drugih fondova Evropske unije, a posebno kroz programe prekogranične saradnje.

U nastavku konferencije, prisutnima se obratio gospodin Zoran Despić, načelnik Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica. Despić je naglasio da je Grad Užice prepoznao potrebu da unapredi sistem upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou i zajedno sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor krenuo u realizaciju projektnih aktivnosti. „Predlog projekta je odraz naših stvarnih potreba u gradskoj upravi i svakako je unapredio sistem upravljanja imovinom. Posmatramo javnu imovinu kao kapital svih građana Užica, i svesni smo da je veoma važno da uredimo ovu oblast i imamo relevantne podatke o tome sa čime raspolažemo“ istakao je načelnik.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor, gospodin Slavko Lukić je prisutne upoznao sa ulogom agencije u realizaciji projekata u oblasti javne imovine. Ukazujući na značaj ovog resursa za finansijsku održivost lokalnih budžeta i značajno uvećanje prihoda, Lukić je istakao spremnost razvojne agencije da pomogne lokalnim samouopravama u procesu programskog budžetiranja i usklađivanja sa Planovima razvoja lokalnih samouprava u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije. „Spremni smo da, kao primer dobre prakse, upoznamo ostale opštine Zlatiborskog okruga sa rezultatima i smernicama ovog projekta i da ih podržimo u pisanju predloga projekata koji će biti praktično nastavak započetog procesa u unapređenju upravljanja javnom imovinom“ zaključio je Lukić.

Gospođa Jelena Filipović, načelnica Opštinske uprave Bajina Bašta iznela je da je, formirajući radni tim za upravljanje javnom imovinom, opština kroz projekat popisala sve nepokretnosti u vlasništvu opštine i unela ih u bazu podataka Republičke direkcije za imovinu. Sa druge strane, izvršeno je snimanje većeg dela podzemnih instalacija na teritoriji opštine i upisano u katastar podzemnih instalacija. Takođe, izrađena je nedostajuća projektno-tehnička dokumentacija za ozakonjenje javnih objekata, etažiranje i brisanje određenih objekata iz katastra nepokretnosti.

Ispred Stalne konferencije gradova i opština, kao implementaciono gpartnera u realizaciji Programa Exchange 5, prisutnima se obratila MilenaRadomirović, menadžerka Programa. Gospođa Radomirović je na početku obraćanja čestitala svim partnerima uspešnu implementaciju, ističući da je predmetni projekat među prvih pet uspešno okončanih, od ukupno 18 projekata grant šeme. Ona je naglasila da su planirani projektni rezultati i indikatori uspešno postignuti.

Radomirović je ocenila da se u sprovođenju ovog projekta jasno prepoznaje da kompleksna oblast upravljanja imovinom zahteva međusektorsku saradnju i da su i grad Užice i opština Bajina Bašta uz podršku RRA uspostavile odličnu osnovu u tom smislu, formiranjem organizacionih struktura i sprovođenjem obuka koje su povezale lokalne imovinsko-pravne, finansijske, katastarske, urbanističke službe. Ukazala je da je ceo Program Exchange 5 traje do aprila 2021. godine i da će u predstojećem periodu biti pripremljeni i modeli dokumenata koje će svi gradovi i opštine moći da koriste, poput uputstva za koordinaciju službi JLS u upravljanju imovinom, odluke o građevinskom zemljištu, ali i priručnika za upravljanje imovinom koji će uključiti i primere dobre prakse projekata grant šeme.

U drugom delu konferencije, koji je bio namenjen prezentaciji projektnih rezultata i dostignuća, menadžer projekta, Miroslav Ivanović istakao je da je uloga Regionalne razvojne agencije bila da koordinira realizaciju projektnih aktivnosti i da, u skladu sa identifikovanim potrebama lokalnih samouprava, realizuje postavljene indikatore na najbolji mogući način. U nastavku prezentacije istakao je sve postignute rezultate i zahvalio se resornim ministarstvima, Stalnoj konferenciji gradova i opština i lokalnim samoupravama na uspešnoj saradnji.

Projekat “Javna svojina za razvoj javnog sektora” realizovan je u okviru Programa Exchange 5 usmerenog na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije, kao i podizanje kapaciteta i svesti o važnosti efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova