Javna nabavka radova  broj JN br. 04/2017

Izvođenje hitnih intervencija na sanaciji oštećenja nastalih elementarnim nepogodama i intervencije po nalozima nadležnih organa

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Podelite ovu vest:
Veličina slova