Javna nabavka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda broj U PP 07/20

Usluge održavanja informacionog sistema LPA

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Podelite ovu vest:
Veličina slova