Opštinska uprava opštine Bajina Bašta izlaže na javni uvid deo biračkog spiska za područje opštine Bajina Bašta za izbore za predsednika Republike Srbije, raspisane za 02. april 2017.godine.

            Deo biračkog spiska se izlaže na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinsvenog matičnog broja građanina omogućava provera da li je upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Građani opštine Bajina Bašta mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i tražiti upis, brisanje, ispravku, izmenu ili dopunu jedinstvenog biračkog spiskado zaključenja biračkog spiska 17.marta 2017.godine do 24:00 časa, svakog radnog dana od 7:00-16:00 časova i subotom i nedeljom u vremenu od 9:00-13:00 časova u matičnoj službi Opštinske uprave Bajina Bašta, ulaz 2, soba broj 1. Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva za državnu upravu i loklanu samoupravu www.mduls.gov.rs, na zvaničnom sajtu opštine Bajina Bašta, www.bajinabasta.rs, na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije www.rik.parlament.gov.rs. Uz zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku prilažu se potrebni dokazi.

Obaveštavaju se i maloletna lica koja postaju punoletna i stiču biračko pravo najkasnije na dan izbora 02. aprila 2017.godine da mogu izvršiti proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak.

Proveru ličnih podataka upisanih u birački spisak imaju i interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Od proglašenja predloga kandidata, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za upis i promenu u biračkom spisku ima i predlagač kandidata odnosno lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građanin može počev od 03. marta 2017.godine a najkasnije do 11. marta 2017.godine u 24:00 časova podneti Opštinskoj upravi prema mestu boravišta zahtev da se u birački spisak upiše podatak o tome da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji/izabrano mesto glasanja.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu obaveštavaju se da počev od 03. marta 2017.godine preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije do 11. marta 2017.godine u 24:00 časova mogu Opštinskoj upravi po mestu prebivališta u zemlji podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Nakon zaključenja biračkog spiska  od 18. marta 2017. godine najkasnije do 29. marta 2017.godine u 24:00 časa, zahtev za promenu podnosi se Opštinskoj upravi ili neposredno Ministarstvu za državnu i lokalnu samoupravu u Beogradu, koje odlučuje po zahtevu za građane sa prebivalištem, odnosno za interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Načelnik Opštinske uprave

                        Jelena Filipović

Podelite ovu vest:

Još nema komentara za ovu vest.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti javno vidiljiva. Obavezna polja su označena sa (*).