Projekat “Javna svojina za razvoj javnog sektora“ doprineće jačanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava Užica i Bajine Bašte u upravljanju imovinom i i pružanju usluga javne uprave građanima i privredi. Realizacija projektnih aktivnosti ima za cilj unapređenje sistema upravljanja javnom imovinom u skladu sa potrebama građana i privatnog sektora koji već obavlja ili planira započinjanje poslovne delatnosti u ovim lokalnim samoupravama.

Grad Užice, kao nosilac projekta, u partnerstvu sa Opštinom Bajina Bašta i Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“ realizovaće projektne aktivnosti u periodu od 18 meseci, počev od 22. decembra 2018. godine, u ukupnoj vrednosti od 192.781,90 evra. Sa nadležnim Telom za ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u okviru programa Exchange 5, a koji sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština ugovoreno je sufinansiranje projekta sredstvima Evropske unije u vrednosti od 170.939,71 evra. Pomenuti iznos čini 88,67% ukupne vrednosti projekta, dok će ostatak sredstava obezbediti projektni partneri.

Projekat podrazumeva realizaciju aktivnosti koje se odnose na analizu postojeće organizacione strukture i uspostavljanje novog odeljenja u Gradu Užicu i radnog tima u Opštini Bajina Bašta zaduženih za upravljanje javnom imovinom. Adekvatno opremanje prostora i sprovođenje zajedničkih obuka u oblasti procene vrednosti i korisnosti javne nepokretne imovine doprineće se unapređenju kapaciteta ljudskih resursa i rada ovih tela. Predviđen je i unos podataka o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno, nosiocu prava korišćenja (Obrazac NEP) u bazu podataka Republičke direkcije za imovinu.

Sa druge strane, snimanjem podzemnih instalacija i procena vrednosti 50km vodovodne i 17km grejne mreže u Užicu i Bajinoj Bašti prikupiće se podaci o postojećim podzemnim instalacijama koji će biti korišćeni za izradu relevantnih dokumenata neophodnih za legalizaciju u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Projekat će uspostaviti efikasniji i odgovorniji sistem upravljanja imovinom koji će obezbediti sve potrebne informacije za donosioce odluka i usvajanje rešenja o korišćenju imovine u najboljem interesu celokupne lokalne zajednice.

Podelite ovu vest:

Još nema komentara za ovu vest.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti javno vidiljiva. Obavezna polja su označena sa (*).

Veličina slova