Припремни радови за изградњу објекта дневног боравка за особе са сметњама у развоју у Бајиној Башти

Паралелно са едукацијом деце школског узраста о значају добре социјалне заштите за рањиве и угрожене групе са територије општине Бајина Башта, чланови тима пројекта „Ја имам сан“ Бајина Башта имплементирају активности у вези са изградњом дневног боравка за особе са сметњама у развоју. Реч је о радовима на реконструкцији и адаптацији објекта будућег Dream центра, уз финансијску подршку Европске уније, вредности од 50.000 евра, чији почетак је планиран за октобар. Очекује се да комплетно уређење и стављање објекта у функцију буде завршено у децембру 2016. године.

 

У току је и реализација припреме тренинга за стручно особље које ће бити ангажовано за рад са децом са сметњама у развоју, као и остала заинтересована стручна лица из релевантних институција у Златиборском округу. Тренинзи ће обухватити 4 различита модула: Приступи и методе рада у дневном боравку, Сензорна соба, Монтесори метод, Метод мапирања најискљученије деце са сметњама у развоју. Циљ тренинга је оспособљавање професионалаца и волонтера, како за инклузију идентификованих особа са сметњама у развоју и пружање савремених услуга дневног боравка, тако и за развој моторичких способности, постизање стимулативне средине, обезбеђење физичке и психичке релаксације и интеграције деце и младих са сметњама у развоју.

 

Поменуте активности се спроводе у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Свечано уручене одлука и наредба о формирању јединица цивилне заштите

Церемонија свечаног уручења израђених докумената у области формирања цивилне заштите, у општини Бајина Башта, у оквиру пројекта „Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту” Архус центра Јужне и Источне Србије, подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта, организована је 15. септембра 2016. године у Бајиној Башти.

  Том приликом представница Мисије ОЕБС у Србији, Валентина Кораћ, уручила је начелници Општинске управе Бајина Башта, Јелени Филиповић, Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Наредбу о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта.

Презентацији су присуствовали и представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, председници месних заједница и будући повереници цивилне заштите, чланови Радне групе за реализацију активности на унапређењу отпорности заједнице ради смањења ризика од непогода на територији општине Бајина Башта, као и представници свих релевантних институција, зинтересоване јавности и волонтери Канцеларије за младе.

У име стручног тима који је радио на изради поменутих докумената, Драгана Ивановић презентовала је присутнима нацрт одлуке и наредбе.

„Мисија ОЕБС у Србији подржава институционално повезивање и примену Архуске конвенције у Србији“, навела је Валентина Кораћ. Она је честитала свим учесницима у реализацији пројекта и најавила даљу подршку ове међународне организације, кроз обуку повереника цивилне заштите.

„Израда докумената који ће унапредити цивилну заштиту на нашој територији, прошао је кроз процес јавног оглашавања, стављањем на јавни увид и јавну расправу “, нагласила је Јелена Филиповић и том приликом истакла важност даље имплементације и примене одлуке и наредбе. Како је најављено, усвајање докумената биће предложено за прву наредну седницу Општинског већа, а онда на даље усвајање у скупштинској процедури.

 „Усвајање докумената на локалном нивоу биће пропраћено и активностима информисања јавности“, истакла је Соња Поповић, председница Архус центра ЈИС и менаџерка пројекта „ Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту” и том приликом најавила де ће волонтери Канцеларије за младе у Бајиној Башти, вршити поделу лифлета грађанима Бајине Баште и мештанима у месним заједницама које су у претходном периоду биле највише погођене елементарним непогодама, са прецизним упуствима о поступању у случају ризичних ситуација. Она је похвалила сарадњу са општином Бајина Башта, Мисијом ОЕБС и ресорним министарством и још једном поновила да ће за представнике месних заједница бити организована обука о цивилној заштити.

Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту

Удружење грађана Архус центар Јужне и Источне Србије, у оквиру пројекта „ Градимо партнерство за отпорнију Бајину Башту”, који је подржан од стране Мисије ОЕБС у Србији и општине Бајина Башта, организовало је радионицу, која је одржана 27 и 28.06.2016. године у Бајиној Башти.

Радионици су, поред пројектног тима Архус центра ЈИС присуствовали и чланови Радне групе за реализацију активности на унапређењу отпорности заједнице ради смањења ризика од непогода на територији општине Бајина Башта, коју је именовао председник општине Радомир Филиповић. Радну групу чине експерти из Општинске управе општине Бајина Башта, Одељења за ванредне ситуације Ужице, ватрогасно спасилачке јединице Бајина Башта, МУП-а, јавних предузећа, повереника цивилне заштите из угрожених месних заједница, ЕПС ХЕ Бајина Башта, ТВ Прима, НП Тара, Дома здравља.

Радионица је имала за циљ да анализира, преиспита и ревидира постојеће општинске одлуке, планове и стратегије вазане за реаговање у ванредним ситуацијама и смањења ризика од непогода, а да након тога ради на ревизији постојећих и изради нацрта нових докумената чији је циљ унапређење безбедности заједнице и усаглашавање са смернициама ЕУ које дефинишу ову област.

У оквиру радионице урађен је Нацрт о изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бајина Башта и Нацрт Наредбе о припремама, начину формирања и ангажовања јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта који ће бити стављени на јавни увид од 15.07.2016. године у просторијама Општинске управе општине Бајина Башта.

Инфо дан о социјалној инклузији у Бајиној Башти

Упоредо са едукацијом деце школског узраста о значају добре социјалне заштите за рањиве и угрожене групе са територије општине Бајина Башта, спроведена је акција подизања свести код грађана Бајине Баште.

Млади волонтери из основних и средњих школа, заједно са члановима пројектног тима, организовали су Инфо дан на улицама Бајине Баште, информишући грађане о проблемима са којима се свакодневно суочавају њихови суграђани са сметњама у развоју. На тај начин, шира јавност Града је упозната са сврхом успостављања дневног боравка за децу са сметњама у развоју, услугама које ће се пружати у оквиру дневног боравка, као и активностима које ће бити доступне будућим корисницима.

Инфо дан о потребама и могућностима особа са сметњама у развоју реализован је у оквиру пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља.

Средства су намењена набавци опреме за свакодневни рад Удружења.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Министар Вулин у посети Удружењу деце са сметњама у развоју и њихових родитеља

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Републике Србије, Александар Вулин, 24. маја 2016. године посетио је Удружење деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, које је један од реализатора пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Пројекат финансира Европска унија, а реализује општина Бајина Башта, у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља. Циљеви пројекта су изградња објекта за дневни боравак деце са сметњама у развоју, креирање услуге дневног боравка, као и подизање свести грађана о важности пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Догађају су присуствовали представници Друштва за церебралну парализу Бајина Башта и Црвеног крста из Бајине Баште.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је са 356.000 динара подржало пројекат „Мој кутак“ Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта, у оквиру Конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом у 2015. години. Средства су намењена набавци опреме за свакодневни рад Удружења.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

 

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Одржана почетна конференција пројекта “Ја имам сан…“

Почетна конференција пројекта социјалне инклузије „Ја имам сан…“, одржана је 12. априла 2016. године, у просторијама Установе „Култура“ у Бајиној Башти.

Конференција је имала за циљ да упозна присутне са будућим активностима и планираним резултатима пројекта „Ја имам сан…“, чија је сврха подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта, кроз успостављање локалних социјалних услуга и подизање свести грађана о значају пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Присутнима су се обратили: Петар Петровић, заменик председника Општине Бајина Башта, Иван Марковић, координатор пројекта, Оливера Ђуровић, стручни сарадник Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља и Марица Вуковић, директорка Центра за социјални рад. Координатор пројекта је најавио изградњу центра за особе са сметњама у развоју и успостављање услуге дневног боравка, док је представница Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља, говорила на тему положаја особа са сметњама у развоју и потреби за променом свести грађана како би се створило инклузивно друштво. Марица Вуковић је представила сам процес социјалне инклузије и најавила реализацију обука дефектолога за стицање нових вештина за рад са децом и младима до 30 година са сметњама у развоју.

Реализацију пројекта „Ја имам сан…“, општина Бајина Башта је започела у сарадњи са Центром за социјални рад Бајина Башта и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта. Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5,4 милиона евра, а који спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Почетна конференција пројекта “Ја имам сан…“

Почетна конференција пројекта социјалне инклузије „Ја имам сан…“, одржаће се у уторак, 12. априла 2016. године, у великој сали Установе „Култура“ у Бајиној Башти.

Општина Бајина Башта је почела реализацију пројекта „Ја имам сан…“ у сарадњи са Центром за социјални рад Бајина Башта и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта. Ова активност је део пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву“, коју ЕУ финансира са 5,4 милиона евра, а који спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У циљу подршке социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта, наредних 20 месеци радиће се на унапређењу приступачности објеката јавне намене за лица са сметњама у развоју, као и побољшању социјализације и едукације социјално осетљивих група у општини Бајина Башта кроз успостављање локалних социјалних услуга. У плану је изградња центра за дневни боравак деце и одраслих са сметњама у развоју, сензибилизација стручних радника за рад са особама са сметњама у развоју, као и реализација обука за стицање нових знања и вештина неопходних за успешан рад са децом и одраслима са сметњама у развоју и њихово оспособљавање за препознавање потреба ове групе корисника.

Пројекат ће омогућити подизање свести грађана о значају пружања квалитетне социјалне услуге за особе са сметњама у развоју.

Пројектни тим овом приликом позива све заинтересоване грађане да узму активно учешће у пројектним активностима.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Почетак реализације пројекта социјалне инклузије „Ја имам сан“

Општинa Бaјинa Бaштa је почелa реaлизaцију пројектa социјaлне инклузије „Јa имaм сaн…“, који се спроводи уз финaнсијску подршку Европске уније. У нaредних 20 месеци, рaдиће се нa унaпређењу приступaчности објекaтa јaвне нaмене зa лицa сa сметњaмa у рaзвоју, кaо и побољшaњу социјaлизaције и едукaције социјaлно осетљивих групa нa територији општине Бaјинa Бaштa кроз успостaвљaње локaлних социјaлних услугa. У плaну је изгрaдњa центрa зa дневни борaвaк деце и одрaслих сa сметњaмa у рaзвоју, сензибилизaцијa стручних рaдникa зa рaд сa особaмa сa сметњaмa у рaзвоју, кaо и реaлизaцијa обукa зa стицaње нових знaњa и вештинa неопходних зa успешaн рaд сa  децом и одрaслимa сa сметњaмa у рaзвоју и њихово оспособљaвaње зa препознaвaње потребa ове групе корисникa.

Пројекaт „Јa имaм сaн…“ је једaн од 28 пројекaтa којимa су додељени грaнтови укупне вредности 4,3 милионa еврa, у оквиру ЕУ пројектa „Подршкa Европске уније инклузивном друштву“, који имa зa циљ подршку социјaлној инклузији социјaлно нaјугроженијих групa, међу којимa су и Роми, ширењем обимa и квaлитетa социјaлних услугa у локaлној зaједници, ствaрaјући тиме боље шaнсе зa обрaзовaње и зaпошљaвaње. Церемонијa доделе сертификaтa добитницимa грaнтовa одржaнa је 10. фебруaрa 2016. године у aмфитеaтру хотелa „Турист“ у Крaљеву.

Церемонији су присуствовaли: шеф Делегaцији Европске уније у Републици Србији, њ.е. aмбaсaдор Мaјкл Девенпорт;  Министaр зa рaд, зaпошљaвaње, борaчкa и социјaлнa питaњa, Алексaндaр Вулин; Министaрскa пољопривреде и зaштите животне средине, проф. др Снежaнa Богосaвљевић Бошковић; в.д. директорa Кaнцелaрије зa европске интегрaције, Ксенијa Миленковић; грaдонaчелник Крaљевa, Томислaв Илић; димпломaтски предстaвници Републике Чешке, Словaчке и Крaљевине Холaндије. Догaђaј је послужио и зa промоцију резултaтa ЕУ ППФ5 пројектa и примопредaју техничке документaције зa пројекaт изгрaдње постројењa зa пречишћaвaње отпaдних водa и кaнaлизaционе мреже у Крaљеву, чију је изрaду финaнсирaлa Европскa унијa.

Нaкон прогрaмa доделе сертификaтa, одржaнa је рaдионицa зa имплементaцију грaнтовa у којој су учествовaли предстaвни техничке подршке пројектa „Подршкa Европске уније инклузивном друштву“ и тимови пројекaтa који су корисници средстaвa.

СВЕЧАНА ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЕЛЕ ГРАНТОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

10. фебруара 2016. године, у Краљеву је одржана свечана конференција поводом доделе грантова који учествују у пројекту „Европска подршка инклузивном друштву“, а чији је главни циљ подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, ширењем обима и квалитета социјалних услуга у локалној заједници.

Општину Бајина Башта је представљао заменик председника општине Петар Петровић, као и чланови пројектног тима из општинске управе, директорка Центра за социјални рад Бајина Башта и чланови Удружења деце са сметњама у развоју Бајина Башта. Општини Бајина Башта је одобрен грант од 206.500 евра за реализацију пројекта „Ја имам сан“, који подразумева изградњу дневног центра за децу са сметњама у развоју, обуку стручних лица за рад са децом и младима са сметњама у развоју, као и доношење јединствених планова за развој социјалних услуга на локалном нивоу.

Конференцији су присуствовали Шеф Делегације ЕУ у Србији, Мајкл Девенпорт, Министар рада и социјалне политике, Александар Вулин, Министарка пољопривреде, Снежана Богосављевић-Бошковић, и бројни амбасадори земаља ЕУ.

Министар Вулин је прецизирао да је додељено 28 грантова у укупном износу од 4,3 милиона евра за установе из 36 општина и градова. Добитници грантова су представници републичких и покрајинских институција социјалне заштите, центара за социјални рад, општина и градова, удружења и фондација, институција из области образовања, као и јавних предузећа. Те установе ће се у наредне две године, како је објаснио, бавити услугама кућне неге, помоћи особама које живе са ХИВ-ом, помоћи деци која живе на улици, запошљавањем, образовањем и оснаживањем Рома.

Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт истакао је да му је част и задовољство да промовише пројекте које Унија подржава и финансира за добробит грађана Србије, уз оцену да Пројекат представља прилику да се промовише заједнички рад и да се остваре конкретни резултати на терену. Девенпорт је такође навео да су социјално укључивање и солидарност са осетљивим групама међу основним вредностима Европске уније које је Србија усвојила.