Јавна набавка 6/2017

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 06/2017

Помоћ у кући старим и инвалидним лицима

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 15/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 15/2016

Изградња објеката за водоснабдевање насеља Бачевци

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 14/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 14/2016

Изградњa фекалне канализације дуж тока реке Пилице у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 13/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 13/2016

Агромелиоризација земљишта као мера уређења земљишта на подручју општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 12/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 12/2016

Kонтрола плодности и утврђивања садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 11/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 11/2016

Набавка  услуге одржавања аутомобила

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 10/2016

Јавна набавка мале вредности број ЈН бр. 10/2016

Набавка  угоститељских услуга

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 9/2016

Јавна набавка радова број ЈН бр. 9/2016

ИЗГРАДЊА ДРУМСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДОБОЈЕВИЦЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 8/2016

Јавна набавка радова број ЈН бр. 8/2016

ИЗГРАДЊА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РАЧЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка 7/2016

Јавна набавка радова број ЈН бр. 7/2016

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ: ОВЧИЊСКА РЕКА – ЛУКЕ – ГВОЗДАЧКА ШКОЛА – У МЕСТУ ГВОЗДАЦ, ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова