Јавна набавка услуга МВ 24/19

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Израда пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 12/19

Јавна набавка добара МВ 12/19

Набавка два теренска аутомобила

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 03/19

Јавна набавка услуга МВ 03/19

Механичке поправке службених возила – ПАРТИЈА БР. 1 –  Набавка резервних делова за механичке поправке службених возила – Поновљени поступак

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 16/19

Јавна набавка радова ОП 16/19

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА (ДОДАТНЕ КОЛИЧИНЕ)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 13/19

Јавна набавка добара МВ 13/19

НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ КЕСА ЗА СЕЛЕКТОВАНИ СУВИ ОТПАД

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 01/19

Јавна набавка радова ОП 01/19

ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕЊА НАСТАЛИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ПО НАЛОЗИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 17/19

Јавна набавка услуга МВ 17/19

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ
РАЈКА ТАДИЋА У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Израда пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 04/19

Јавна набавка радова ОП 04/19

Асфалтирање улице Његошеве са израдом тротоара у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Јавна набавка услуга МВ 27/19

Услуге збрињавања одраслих особа са инвалидитетом

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова