Јавна набавка добара RHP-W5-CMG/COMP2-2016 404-82/2018

Јавна набавка добара

Набавка грађевинских пакета за избегла лица

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 15/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА
ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 17/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 16/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА ДОДАТНЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ РАДИ УВОЂЕЊА СИСТЕМА Е-УПРАВЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 03/18

Јавна набавка радова (у отвореном поступку)

ИЗРАДА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 14/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

Набавка намештаја за опремање учионица за реализацију целодневне наставе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 15/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ УЧИОНИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦЕЛОДНЕВНЕ НАСТАВЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 14/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

Лични пратилац детета

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова 2017/387-271/TД10

Јавна набавка радова 2017/387-271/TД10

Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 02/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

OДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова