Javna nabavka usluga MV 01/18

Javna nabavka usluga (javna nabavka male vrednosti)

UGOSTITELjSKE USLUGE

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka radova 2017/387-271

Javna nabavka radova 2017/387-271

Radovi na regulaciji i sanaciji korita reke Kamišine u Mokroj Gori (Užice) i reke Rače u Bajinoj Bašti

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod