Javna nabavka radova 2017/387-271/TD10

Javna nabavka radova 2017/387-271/TD10

Radovi na regulaciji i sanaciji korita reke Kamišine u Mokroj Gori (Užice) i reke Rače u Bajinoj Bašti

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod

Javna nabavka dobara MV 13/18

Javna nabavka dobara (javna nabavka male vrednosti)

Nabavka neophodne računarske opreme radi uvođenja sistema e-uprave u Opštinskoj upravi opštine Bajina Bašta

Svu dokumentaciju vezanu za ovu Javnu nabavku možete preuzeti na linkovima ispod