Јавна набавка радова МВ 14/19

Јавна набавка радова МВ 14/19

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга ОП 28/19

Јавна набавка услуга у отвореном поступку 28/19

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 03/19

Јавна набавка радова ОП 03/19

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 15/19

Јавна набавка радова ОП 15/19

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРГА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 11/19

Јавна набавка добара МВ 11/19

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 01/19

Јавна набавка услуга МВ 01/19

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Јавна набавка услуга МВ 24/19

Израда пројекта за изградњу тротоара и јавне расвете у Бушинском пољу у општини Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 12/19

Јавна набавка добара МВ 12/19

Набавка два теренска аутомобила

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 03/19

Јавна набавка услуга МВ 03/19

Механичке поправке службених возила – ПАРТИЈА БР. 1 –  Набавка резервних делова за механичке поправке службених возила – Поновљени поступак

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова