Јавна набавка услуга МВ 05/20

Јавна набавка услуга МВ 05/20

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА ПРОЈЕКТОМ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 10/20

Јавна набавка добара МВ 10/20

НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКИХ КЕСА ЗА СЕЛЕКТОВАНИ СУВИ ОТПАД

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 07/20

Јавна набавка добара МВ 07/20

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 06/20

Јавна набавка добара МВ 06/20

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 17/20

Јавна набавка услуга МВ 17/20

Услуге помоћи у кући за старе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 05/20

Јавна набавка добара МВ 05/20

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 03/20

Јавна набавка услуга МВ 03/20

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 04/20

Јавна набавка добара МВ 04/20

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 08/20

Јавна набавка добара ОП 08/20

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 04/20

Јавна набавка услуга МВ 04/20

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова