Јавна набавка радова 2017/387-271/TД10

Јавна набавка радова 2017/387-271/TД10

Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 02/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

OДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 13/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

Набавка неопходне рачунарске опреме ради увођења система е-управе у Општинској управи општине Бајина Башта

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 01/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 03/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА КЕСА ЗА ПРИМАРНУ СЕЛЕКЦИЈУ ОТПАДА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 09/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 08/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

ПИЋЕ ЗА  ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 12/18

Јавна набавка добара (у отвореном поступку)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 03/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 02/18

Јавна набавка радова (у отвореном поступку)

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод