Јавна набавка добара ОП 03/19

Јавна набавка добара ОП 03/19

НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА (ГОРИВО ЗА РАД ТРАКТОРА СА ГРТАЛИЦАМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА НА ПУТЕВИМА)

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара ОП 02/19

Јавна набавка добара ОП 02/19

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова МВ 10/19

Јавна набавка радова МВ 10/19

ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА ЗГРАДУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ПО
РЕГИОНАЛНОМ СТАМБЕНОМ ПРОГРАМУ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара RHP-W5-CMG/COMP2-2016 404-82/2018

Јавна набавка добара

Набавка грађевинских пакета за избегла лица

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка услуга МВ 15/18

Јавна набавка услуга (јавна набавка мале вредности)

УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА
ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 17/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 16/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

НАБАВКА ДОДАТНЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ РАДИ УВОЂЕЊА СИСТЕМА Е-УПРАВЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка радова ОП 03/18

Јавна набавка радова (у отвореном поступку)

ИЗРАДА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Јавна набавка добара МВ 14/18

Јавна набавка добара (јавна набавка мале вредности)

Набавка намештаја за опремање учионица за реализацију целодневне наставе

Сву документацију везану за ову Јавну набавку можете преузети на линковима испод

Величина слова