1. i 06. juna 2019. godine, u okviru projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“, u Višegradu su održane dve vezane obuke subjekata za odbranu od poplava.

Prvog dana izvedena je obuka namenjena komandirima jedinica civilne zaštite i njihovim zamenicima, poverenicima za ugrožena područja i njihovim zamenicima, kao i osobama koje su zadužene za vanredne situacije u tri lokalne samouprave prekograničnog područja. Obuci su prisustvovali i zaposleni u relevantnim javnim preduzećima i Sektorima za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske. Obuka je obradila sledeće teme:

– Koordinacija i komunikacija sistema odbrane od poplava u prekograničnom regionu, uključujući i izradu planskog dokumenta koji obrađuje ovo polje delovanja.

– Postupanje i preduzimanje mera na konkretnoj lokaciji, uključujući i izradu planskog dokumenta za ovu vrstu aktivnosti.

– Preventivne mere u lokalnoj zajednici, uključujući postupanje građana, samozaštitu i podizanje nivoa svesti građana.

– Organizacija sistema zaštite i spasavanja u odbrani od poplava, u Republici Srpskoj.

Drugog dana realizovana je obuka namenjena komandnim sastavima i pripadnicima jedinica civilne zaštite iz sve tri lokalne samouprava prekograničnog područja i to na lokaciji toka reke Rzav. Ova obuka je obradila sledeće teme:

– Postupanje jedinica civilne zaštite na konkretnoj lokaciji.

– Mere zaštite i samozaštite kod izvođenja radnji pri zaštiti i spasavanju.

– Evakuacija i zbrinjavanje.

Sa ove dve obuke završen je proces edukacije subjekata koji se uključuju u odbranu od poplava i komandnog sastava jedinica civilne zaštite koje se formiraju na ugroženom području. Preostalo je da se realizuje završna pokazna vežba za sve učesnike, koja će se organizovati u Mokroj Gori, u najskorije vreme.

Projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“, se finansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA I Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013, uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Projekat implementiraju Opština Bajina Bašta i Opština Višegrad. Realizacija projekta je započeta u oktobru 2017. godine, u trajanju od 18 meseci. Sredstva namenjena za sprovođenje projekta iznose oko 575.000 evra, od kojih će 15% obezbediti partnerske organizacije.

Podelite ovu vest:

There are no comments yet.

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Veličina slova